درباره من

من مهرنوش هستم و ۳۵ سالم هست. کتابداری و روانشناسی تربیتی خوانده‌ام ولی دوست دارم به‌عنوان قصه گو شناخته بشوم و از چیزهایی که در این دوتا رشته یاد گرفته‌ام برای قصه گوی بهتری بودن، استفاده کنم.

قصه‌ها بخش لاینفک زندگی ما هستند و من به قدرتش ایمان‌دارم. هر تبلیغی که می‌بینیم، هر خبری که می‌خوانیم و هر جوکی که ردوبدل می‌کنیم، یک قصه ست؛ که پیامی دارد و ناخودآگاه روی فکر، احساس و واکنش ما تأثیر می‌گذاره.

آدم‌ها رویاهاشون را فراموش می‌کنند، با خودشون مهربان نیستند و درنتیجه نمی‌تونند به‌عنوان والد، مربی یا مدیر به دیگران پر بال بدهند.
این‌ها را می‌دونم چون از ۳۰ سالگی زندگی‌ام را شروع کردم، وقتی‌که حواسم به خودم جمع شد و دنبال شیوه خودم برای زندگی و رؤیاها رفتم.

امکان ندارد قصه یا شعری را بدون اینکه قبلاً بخوانم و به دل‌وجانم بنشیند، برای مخاطب‌هایم تعریف کنم. گاهی قصه‌ها را بازنویسی می‌کنم. شعرها را در موقعیت خاص برایشان بازخوانی می‌کنم . پیشنهاد یا اعتراضم را در قالب یک روایت یا داستان تاریخی بیان می‌کنم و مهم‌تر از همه قصه‌هایی را انتخاب می‌کنم که به ظریف‌ترین شیوه ممکن در پیله ذهنی آدم‌ها روزنه‌هایی را باز می‌کنه.

برای این کار راهنمایی می‌گیرم، کلاس می‌روم، کتاب می‌خوانم و به نظرات و راهنمایی‌ها گوش می‌کنم.