تکنیک ظرفهای سه تایی

مفهوم پول و خرج کردن رو از چه سنی می‌شود به بچه‌ها آموزش داد؟

آیا اصلاً لازم هست کودکان با مدیریت پول آشنا بشوند یا خودبه‌خود و به‌مرورزمان یاد خواهند گرفت؟

چطور می‌شود به بچه‌ها، پیش از آنکه مدرسه بروند حساب‌وکتاب و بودجه‌بندی رو یاد داد؟

این‌ها سؤال‌هایی هست که قصد داریم در این اپیزود به آن‌ها جواب بدهیم