شبیه پنج نفری میشی که با آنها دمخور هستی

دونه برف عزیزم

سلام،

می دونم که شنیده‌ای و خوانده‌ای که شرایط زندگی از لحاظ وضع مالی، خانوادگی و سطح زندگی، شبیه پنج‌ نفری میشی که با آن‌ها دمخور هستی.

حواسم هست که مراقب کسانی که با آن‌ها معاشرت می‌کنی هست، اما می‌خواهم در موردشان چیزهای بهت بگویم.

دونه برف عزیزم، وضعیت زندگی تو میانگین پنج فردی است که بیشتر از همه با آن‌ها ارتباط داری، اما این ارتباط تنها در دنیا واقعی نیست.

آدم‌هایی که بیشتر از همه‌وقت خودت را صرف فکر کردن به آن‌ها و یا صحبت کردن در موردشان می‌کنی نیز فرقی باکسانی که در کنار آن‌ها می‌نشینی و با آن‌ها به گفتگو می‌پردازی ندارند.

ذهن ما تفاوتی میان خیال و دنیای واقعی قائل نمی‌شود.

پس فرقی نمی‌کند که تمام ‌روز مشغول حرف زدن و فکر کردن در مورد رفتار درست و نادرست کسی باشی یا در کنارش حضورداشته باشی و شاهد و ناظر رفتار او باشی.

منش او روی زندگی، رفتار و تصمیم‌های تو تأثیر خواهد گذاشت و بدون آنکه متوجه باشی، شبیه به او خواهی شد.

مراقب باش، فکرت را درگیر چه افرادی می‌کنی