تو به چه چیز عجیبی وابسته هستی

خودم هم باورم نمی شد اگر یه روزی از یکی میشنیدم که خیلی به ماوس لپ تاپم وابسته م و اگر درست کار نکنه لنگ میشم

ولی هفته پیش با تمام وجود حس کردم که چقدر زندگی بدوم ماوس لپ تاپ برام سخته

کارهام روی هم تلنبار شده بود و هیچ کاری ازم بر نمی آمد

کلافه شده بودم و داشتم به زمین و زمان و در و دیوار و کتری و قوری غر می زدم که یهو یه چیزی یادم اومد

 

همیشه یه چیزی داشتم که به خاطرش کارها م خوب پیش نره

 

قبل از ماوس، ویروسی شدن لپ تاپ

 

قبل از لپ تاپ، سر و صدای همسایه ها

 

قبل از سر و صدای همسایه ها،  وقت نداشتن برای ضبط قصه

 

قبل از وقت نداشتن برای ضبط قصه، قصه خوب نداشتن

 

قبل از قصه خوب نداشتن ……………………………….

 

این لیست که می تونه یه سور به قصه « کک به تنور» بزنه ، فقط مربوط به آماده کردن قصه برای کانال و یوتیوب هست

 

اما این مشابه این لیست را توی کارهای دیگه هم دارم.

برای  شروع کردن یک کار

برای تموم کرد یک کار دیگه

برای اصلاح اون یکی مورد

یا

برای مشورت گرفتن در مورد فلان موضوع

 

ما ترک ها به بهانه می گوییم « مانع»

نمی خوام یقه خودم را بگیرم اما حس آدمی را دارم که روی یه تپه نشسته و داره مسیری که طی کرده را نگاه می کنه

راه سخت نبود، اگر این همه مانع برای خودم درست نمی کردم

چقدر زندگی را به خودم سخت کردم

بیچاره خودم