پنج نفر مهم زندگی ت را نام ببر

پنج نفر زندگی من اینها هستند

بابا

مامان

شقایق

هرانوش

هورمزد

 

شما چی؟

بهش فکر کنید ، ببنید چه جوابی پیدا می کنید

 

 

جواب شما هم شبیه به من بود؟

شما هم اسم خودتون را جزو پنج نفر مهم زندگی تون نیاوردید؟

 

 

خیلی از مسائل زندگی یا شاید بهتره بگم، همه اونها «نه خوب هستند  و نه بد»

تعبیر خوب یا بد داشتن نسبت به هرکدام از آنها، بستگی به موقعیت و جایگاه و اولویت ها و ارزشهای ما داره

در واقع مهم اینه که به همه این مسائل آگاه باشیم

به اولویت هامون
به خواسته هامون

به  کارهایی که می کنیم یا نمی کنیم

و تصمیم هایی که میگیریم یا نمی گیریم

 

اون موقع تکلیفمون با خودمون و زندگی مون روشن تر میشه

 

 

 

حالا ماجرا چیه که دارم این حرفها را می زنم

دیشب از دست کسی به اسم مارشمالو عصبانی شده بودم و داشتم با تمام حرصم برای مامان حرف می زدم و شکایت می کنم

بعد یهو به خودم اومدم و دیدم دارم می گم

من الان فقط نگران ناراحتی بابا هستم وگرنه، نه اون مارشمالو برایم اهمیت داره و نه خودم

🙁

منظورم این بود که این عصبانیت و غر زدنم به خاطر خودم نیست

اما در هر صورت حرفم ترسناک بود

 

اگر من، برای خودم اهمیت نداشته باشم؛ اگر من ، مراقب خودم نباشم؛ پس چطور می تونم یه زندگی با ارزش را پیش ببرم