هشت مارس، روز جهانی زن

تصمیم گرفتم روز جهانی زن را کمی متفاوت و در واقع به شیوه خودم تبریک بگم

 

به همه خانم هایی که مشکلات زندگی را فقط به نیرو های خارجی و عوامل بیرونی نسبت ندادند و خودشون برای بهتر کردن شرایط زندگی شان قدمی برداشتند.

چه برای تربیت فرزند پسرشون،  چه با بیان فکر و عقیده شون