چله قصه گویی

چله قصه گویی

چله ای را برای خودم شروع کردم،که شامل چله قصه گویی هم میشود.

قصه گویی صوتی در کانال تلگرام و کلاب هاووس، قصه گویی نوشتاری در سایت و صفحه اینستاگرام.

 

آنقدر در ذهن من قصه گویی، پر رنگ و مهم و دارای اولویت است که روایت قصه و نوشتن قصه هم زیر مجموعه قصه گویی محسوب میشوند

اما مانند هر امر خطیر و بااهمیت دیگر در زندگیم، شروع هر روز به تعویق میافتد و من مدام منتظر زمان مناسب ، ایده عالی یا …. هستم.

به تجربه ثابت شده که این به تعویق انداختن،بیشتر از آنکه سودمند باشد، باعث زیان دیدن و حسرت خوردن شده است.

به همین دلیل تصمیم به چله نشینی گرفتم. در این چله، به قصه گویی ، به عنوان کاری روزمره پرداخته میشود

 

تا بنویسم و ثبت کنم و فرصت بازخوانی و بازنگری به خود بدهم.